Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2019-01-11 15:30:34

Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. sausio 12 d. (šeštadienio) posėdžio darbotvarkė

Seimo Seniūnų sueigos posėdis vyks sausio 12 dieną 8.30 val.

Lietuvos Tarybos salėje

(I Seimo rūmai)

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2018 m. gruodžio 20 d.

posėdyje**********

 

PATIKSLINTA

Seimo seniūnų sueigos 2019 m. sausio 11 d. posėdyje

 

Lietuvos Respublikos Seimo

2019 m. sausio 12 d. (šeštadienio) posėdžio

darbotvarkė
 

 

1-1.

Darbotvarkės tvirtinimas

9.00–9.10

 

 

1-2.1.

XIIIP-2893

(3)

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 pakeitimo įstatymo projektas
 

pranešėjas – Aurelijus Veryga/ 5 SN/ 29 SN

9.10–9.30

pateikimo tęsinys

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRK

papildomas – SRDK, VVSK

siūloma svarstyti VI (pavasario) sesijoje

pateikimo data

(3) 2018-12-18

pertrauka iki kito posėdžio

 

1-2.2.

XIIIP-2894

(2)

Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 3, 11, 12, 29, 42, 51, 53, 60, 61, 63, 64 straipsnių pakeitimo, 73, 74 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir Įstatymo papildymo 621 straipsniu įstatymo projektas

pranešėjas – Aurelijus Veryga/ 5 SN/ 29 SN

pateikimo tęsinys

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRK

papildomas – VVSK

siūloma svarstyti VI (pavasario) sesijoje

pateikimo data

(2) 2018-12-18

pertrauka iki kito posėdžio

 

1-2.3.

XIIIP-2895

(2)

Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Aurelijus Veryga/ 5 SN/ 29 SN

pateikimo tęsinys

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRK

papildomas –

siūloma svarstyti VI (pavasario) sesijoje

pateikimo data

(2) 2018-12-18

pertrauka iki kito posėdžio

 

1-2.4.

XIIIP-2896

(2)

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Aurelijus Veryga/ 5 SN/ 29 SN

pateikimo tęsinys

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRK

papildomas – VVSK

siūloma svarstyti VI (pavasario) sesijoje

pateikimo data

(2) 2018-12-18

pertrauka iki kito posėdžio

 

1-2.5.

XIIIP-2897

(2)

Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Aurelijus Veryga/ 5 SN/ 29 SN

pateikimo tęsinys

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRK

papildomas –

siūloma svarstyti VI (pavasario) sesijoje

pateikimo data

(2) 2018-12-18

pertrauka iki kito posėdžio

 

1-2.6.

XIIIP-2898

(2)

Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Aurelijus Veryga/ 5 SN/ 29 SN

pateikimo tęsinys

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRK

papildomas –

siūloma svarstyti VI (pavasario) sesijoje

pateikimo data

(2) 2018-12-18

pertrauka iki kito posėdžio

 

1-2.7.

XIIIP-3032

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Aurelijus Veryga/ 5 SN/ 29 SN

pateikimo tęsinys

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRK

papildomas –

siūloma svarstyti VI (pavasario) sesijoje

pateikimo data

2018-12-18

pertrauka iki kito posėdžio

 

1-2.8.

XIIIP-3033

Bibliotekų įstatymo Nr. I-920 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Aurelijus Veryga/ 5 SN/ 29 SN

pateikimo tęsinys

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRK

papildomas – KK

siūloma svarstyti VI (pavasario) sesijoje

pateikimo data

2018-12-18

pertrauka iki kito posėdžio

 

1-3.1.

XIIIP-3083

 

 

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 1, 2, 7, 8, 13, 20 straipsnių ir V skyriaus pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Aurelijus Veryga (ministras)

9.30–9.45

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRK

papildomas –

siūloma svarstyti VI (pavasario) sesijoje

registracijos data

2018-12-13

TD 2019-01-09

 

 

1-3.2.

XIIIP-3084

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 5 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Aurelijus Veryga (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRK

papildomas –

siūloma svarstyti VI (pavasario) sesijoje

registracijos data

2018-12-13

TD 2019-01-09

 

 

1-3.3.

XIIIP-3085

Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 6 ir 8 straipsnių pakeitimo  įstatymo projektas

pranešėjas – Aurelijus Veryga (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRK

papildomas –

siūloma svarstyti VI (pavasario) sesijoje

registracijos data

2018-12-13

TD 2019-01-09

 

 

1-3.4.

XIIIP-3086

Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo Nr. IX-413 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Aurelijus Veryga (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRK

papildomas –

siūloma svarstyti VI (pavasario) sesijoje

registracijos data

2018-12-13

TD 2019-01-09

 

 

1-3.5.

XIIIP-3087

Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 5 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Aurelijus Veryga (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRK

papildomas –

siūloma svarstyti VI (pavasario) sesijoje

registracijos data

2018-12-13

TD 2019-01-09

 

 

1-4.1.

nereg.

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

pranešėjas – Ramūnas Karbauskis

9.45–10.05

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

 

TD

 

1-4.2.

XIIIP-3135

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2, 3, 4, 9, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 50 straipsnių pakeitimo ir  Įstatymo papildymo 361, 362, 363, 364 straipsniais įstatymo projektas

pranešėjas – Ramūnas Karbauskis/ 29 SN

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRDK

papildomas – TTK

siūloma svarstyti VI (pavasario) sesijoje

registracijos data

2019-01-02

TD 2019-01-10

ETD

 

nėra įrašytas į V (rudens) Seimo sesijos darbų programą

 

1-4.3.

XIIIP-3136

Administracinių nusižengimų kodekso Nr. XII-1869 493 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Ramūnas Karbauskis/ 29 SN

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas – SRDK

siūloma svarstyti VI (pavasario) sesijoje

registracijos data

2019-01-02

TD 2019-01-10

ETD

 

1-4.4.

XIIIP-3137

Civilinio proceso kodekso 582 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Ramūnas Karbauskis/ 29 SN

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas – SRDK

siūloma svarstyti VI (pavasario) sesijoje

registracijos data

2019-01-02

TD 2019-01-10

ETD

 

1-4.5.

XIIIP-3138

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 12, 13 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Ramūnas Karbauskis/ 29 SN

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas – SRDK

siūloma svarstyti VI (pavasario) sesijoje

registracijos data

2019-01-02

TD 2019-01-10

ETD

 

nėra įrašytas į V (rudens) Seimo sesijos darbų programą

 

1-5.1.

XIIIP-3151

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

pranešėjas – Ramūnas Karbauskis

10.05–10.25

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

2019-01-11

TD

 

1-5.2.

XIIIP-3118

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19, 31, 341, 48 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Ramūnas Karbauskis/ 3 SN/  29 SN

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – KK

papildomas –

siūloma svarstyti VI (pavasario) sesijoje

registracijos data

2019-01-02

TD 2019-01-07

ETD

 

nėra įrašytas į V (rudens) Seimo sesijos darbų programą

 

1-6.1.

XIIIP-3146

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

pranešėja – Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

10.25–10.45

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

2019-01-10

TD 2019-01-10

 

1-6.2.

XIIIP-3139

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19, 31, 341, 48 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė/ 3 SN

/ 29 SN

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – KK

papildomas –

siūloma svarstyti VI (pavasario) sesijoje

registracijos data

2019-01-07

TD 2019-01-10

ETD

 

nėra įrašytas į V (rudens) Seimo sesijos darbų programą

 

1-7.1.

nereg.

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

pranešėjas –

10.45–11.00

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

2019-01-10

TD

 

1-7.2.

XIIIP-3144

Teismo ekspertizės įstatymo Nr. IX-1161 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Agnė Širinskienė

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti VI (pavasario) sesijoje

registracijos data

2019-01-07

TD 2019-01-10

ETD

 

nėra įrašytas į V (rudens) Seimo sesijos darbų programą

 

1-8.1.

XIIIP-3023

Asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo projektas

pranešėjas – Linas Antanas Linkevičius (ministras)

11.00–11.20

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – URK

papildomas – SRDK, ŽTK

siūloma svarstyti VI (pavasario) sesijoje

registracijos data

2018-12-06

TD 2019-01-10

 

1-8.2.

XIIIP-3024

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Linas Antanas Linkevičius (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – URK

papildomas – ŽTK

siūloma svarstyti VI (pavasario) sesijoje

registracijos data

2018-12-06

TD 2019-01-10

 

1-8.3.

XIIIP-3025

Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 17 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Linas Antanas Linkevičius (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti VI (pavasario) sesijoje

registracijos data

2018-12-06

TD 2019-01-10

 

1-8.4.

XIIIP-3026

Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Linas Antanas Linkevičius (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – BFK

papildomas –

siūloma svarstyti VI (pavasario) sesijoje

registracijos data

2018-12-06

TD 2019-01-10

 

1-8.5.

XIIIP-3027

Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Linas Antanas Linkevičius (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRK

papildomas –

siūloma svarstyti VI (pavasario) sesijoje

registracijos data

2018-12-06

TD 2019-01-10

 

1-8.6.

XIIIP-3028

Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Linas Antanas Linkevičius (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRDK

papildomas –

siūloma svarstyti VI (pavasario) sesijoje

registracijos data

2018-12-06

TD 2019-01-10

 

1-9.

XIIIP-3091

XIIIP-3096

Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 1, 2, 91, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju2 skirsniu įstatymo projektas ir jo lydimieji teisės aktų projektai

pranešėjas – Marius Skuodis (viceministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – EK

papildomas –

siūloma svarstyti

registracijos data

2018-12-13

TD 2019-01-09

gali prieštarauti Konstitucijai

 

TTK

 

1-9.

XIIIP-3072

(2)

 

prie

XIIIP-2075

Civilinio kodekso 1.84, 1.85, 2.10, 2.11, 2.26, 3.14, 3.210, 3.269, 3.2791, 6.268 ir 6.729 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėja – Asta Kubilienė

pranešėja – Agnė Širinskienė (TTK)

11.20–11.25

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-01-09

TD (2) 2019-01-10

svarstymo data

(2) 2019-01-11

 

1-10.

XIIIP-1393

(2)

Administracinių nusižengimų kodekso 369 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ aplinkos ministras

pranešėja – Agnė Širinskienė (TTK)

11.25–11.35

priėmimas

registracijos data

(2) 2018-05-10

TD (2) 2018-05-30

svarstymo data

(2) 2018-05-15

 

1-11.1.

XIIIP-3101

(2)

Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo
Nr. IX-2428 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Ramūnas Karbauskis

pranešėjas – Gintautas Kindurys (VVSK)

11.35–11.45

priėmimas

 

(taikoma skubos tvarka)

registracijos data

(2) 2019-01-10

TD (2)

svarstymo data

(2) 2019-01-11

 

 

1-11.2

XIIIP-3102

(2)

Referendumo įstatymo Nr. IX-929 papildymo 111 straipsniu ir 18, 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Gintautas Kindurys (VVSK)

priėmimas

 

(taikoma skubos tvarka)

registracijos data

(2) 2019-01-10

TD (2)

svarstymo data

(2) 2019-01-11

 

1-12.

XIIIP-2107

(3) ES

Politinių partijų įstatymo
Nr. I-606 preambulės, 1, 2, 3, 4, 5, 8 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Elvinas Jankevičius (ministras)

pranešėja – Agnė Širinskienė (TTK)

11.45–11.55

priėmimas

 

(taikoma skubos tvarka)

registracijos data

(3) 2019-01-09

TD (3) 2019-01-09

svarstymo data

(3) 2019-01-11

 

1-13.1.

XIIIP-2622

(2)

 

 

 

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo ir 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Vilius Šapoka (ministras)

pranešėjas – Naglis Puteikis (ADK)

11.55–12.15

priėmimas

registracijos data

(2) 2018-12-07

TD (2)

svarstymo data

(2) 2019-01-11

 

 

1-13.2.

XIIIP-2623

(2)

Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymo Nr. XII-791 3, 4, 6, 8, 9 straipsnių pakeitimo ir 5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

pranešėjas – Naglis Puteikis (ADK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2018-12-06

TD (2)

svarstymo data

(2) 2019-01-11

 

 

1-13.3.

XIIIP-2624

(2)

Žemės įstatymo Nr. I-446 7, 8, 9 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Naglis Puteikis (ADK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2018-12-10

TD (2)

svarstymo data

(2) 2019-01-11

 

1-13.4.

XIIIP-2625

(2)

Teismų įstatymo Nr. I-480 128 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Agnė Širinskienė (TTK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2018-12-07

TD (2)

svarstymo data

(2) 2019-01-11

 

1-13.5.

XIIIP-2626

(2)

Civilinio proceso kodekso 626, 628, 629, 668 ir 691 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Agnė Širinskienė (TTK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2018-12-06

TD (2)

svarstymo data

(2) 2019-01-11

 

1-13.6.

XIIIP-2627

(2)

Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo Nr. I-976 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Naglis Puteikis (ADK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2018-12-06

TD (2)

svarstymo data

(2) 2019-01-11

 

1-13.7.

XIIIP-2628

(2)

Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo
Nr. IX-986 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Naglis Puteikis (ADK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2018-12-06

TD (2)

svarstymo data

(2) 2019-01-11

 

1-13.8.

XIIIP-2629

(2)

Odontologų rūmų įstatymo
Nr. IX-1929 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Naglis Puteikis (ADK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2018-12-06

TD (2)

svarstymo data

(2) 2019-01-11

 

1-13.9.

XIIIP-2630

(2)

Prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymo Nr. I-1093 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Naglis Puteikis (ADK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2018-12-06

TD (2)

svarstymo data

(2) 2019-01-11

 

1-13.10.

XIIIP-2631

(2)

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo
Nr. VIII-1591 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Naglis Puteikis (ADK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2018-12-06

TD (2)

svarstymo data

(2) 2019-01-11

 

1-13.11.

XIIIP-2632

(2)

Žuvininkystės įstatymo
Nr. VIII-1756 34 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas