Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2019-02-15 09:05:40

PASTATŲ STATYBA

2019 m. vasario  15 d., Vilnius

 

 

 

 

2018 M. KETVIRTĄJĮ KETVIRTĮ išduotŲ NAUJŲ PASTATŲ STATYBOS LEIDIMŲ IR BAIGTŲ STATYTI NAUJŲ PASTATŲ SUMAŽĖJO

 

 

 

1 lentelė. 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį išduoti statybos leidimai gyvenamiesiems pastatams statyti

 

Statybos leidimų skaičius

Leista statyti

Leisto statyti buto vidutinis naudinga­sis plotas, m2

pastatų

butų

butų, palyginti su 2017 m. IV ketv., padidėjimas, sumažėji-mas, %

butų naudin­gojo ploto,
tūkst. m2

naudin­gojo ploto, palyginti su 2017 m. IV ketv.,
padidėjimas,  sumažėji-mas, %

Iš viso

1 383

1 715

3 541

–1,7

338,0

–9,7

95,5

1–2 butų namams (individualiesiems)

1 337

1 625

1 847

–17,7

227,0

–21,9

122,9

3 ir daugiau butų namams (daugiabučiams)

45

89

1 694

24,7

111,0

32,6

65,5

gyvenamosios paskirties pastatai (bendrabučiai)

1

1

x

x

x

x

x

x – tokia išraiška rodiklis neskaičiuojamas

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį išduoti statybos leidimai negyvenamiesiems pastatams statyti

 

Statybos leidimų skaičius

Leista statyti

negyvenamųjų pastatų

bendrojo
ploto, tūkst. m2

bendrojo ploto, palyginti su 2017 m. IV ketv.,
padidėjimas, su-mažėjimas,

%, k.

tūrio,
tūkst. m3

Iš viso

215

247

515,6

21,4

4 063,6

įstaigų pastatams

16

17

121,4

49,3

611,5

pramoniniams pastatams ir sandėliams

52

64

186,3

17,8

1 863,0

ūkiniams pastatams

27

31

32,8

–21,9

215,7

transporto ir ryšių pastatams

11

12

11,1

5,7

92,2

prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių pastatams

32

40

101,4

29,5

872,3

mokyklų, universitetų ir tyrimų centrų pastatams

3

4

12,9

84,3

69,9

kultūros ir sporto renginių pastatams

5

5

16,0

8,0 k.

141,2

kitos paskirties pastatams

69

74

33,7

–14,2

197,8

 

 

 

 

3 lentelė. 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį baigti statyti gyvenamieji namai

 

Pastatų skaičius

Butų

Vidutinis baigto statyti buto naudingasis plotas, m2

skaičius

palyginti su 2017 m. IV ketv., sumažėjimas, padidėjimas,

%

naudingasis plotas,
tūkst. m2

naudingojo ploto, palyginti su 2017 m. IV ketv., sumažėjimas, %

Iš viso

1 623

3 031

–4,0

322,4

–7,4

106,4

1–2 butų namai (individualieji)

1 575

1 774

–8,7

248,7

–8,4

140,2

3 ir daugiau butų namai (daugiabučiai)

48

1 257

3,4

73,7

–3,7

58,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistinė informacija parengta remiantis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros sistemos „Infostatyba“ duomenimis.

 

Sąvokos

Pastatas laikomas baigtu statyti, kai pagal nustatytą tvarką yra surašyti statybos užbaigimo aktai, deklaracijos apie statybos užbaigimą pagal statinio projekto sprendinius. Statybos užbaigimo data laikoma akto ar deklaracijos pasirašymo data.

Statybą leidžiantis dokumentas – leidimas statyti naują (naujus) statinį (statinius); leidimas rekonstruoti statinį (statinius); leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą (pastatus); statinio projektas, kuriam raštu pritarė įgaliotas (įgalioti) valstybės tarnautojas (tarnautojai); rašytinis (rašytiniai) žemės sklypo ar gretimų žemės sklypų savininko (savininkų) ar valdytojo (valdytojų) sutikimas (sutikimai) dėl statybos; leidimas tęsti sustabdytą statybą.

 

2019 m. pirmojo ketvirčio pastatų statybos rodiklius skelbsime 2019 m. gegužės 15 d.

 

 

 

 

Pasiteirauti: Jolanta Nikolajeva

Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. (8 5)  236 4603

El. p. jolanta.nikolajeva@stat.gov.lt

osp.stat.gov.lt

 

 

© Lietuvos statistikos departamentas

Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

 

Daugiau informacijos šia tema Rodiklių duomenų bazėje (Rodiklių duomenų bazėje).
 
Bendrinti