Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2019-02-15 10:09:58

Būtina stiprinti kultūros vaidmenį valstybės politikoje

 


2019 02 15

 
Pastatas 4.jpg
 

Vykdant Kultūros ministerijos misiją puoselėti atvirą Lietuvos kultūrą, kūrybinį potencialą, siekiant valstybės ir visuomenės gerovės, ministro Mindaugo Kvietkausko įsakymu patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2019–2021 metų strateginis veiklos planas.

 

Jame numatyti keturi kultūros ministro valdymo sričių prioritetai, tai: Lietuvos kultūros vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimas ir tvaraus finansinio modelio įgyvendinimo sąlygų užtikrinimas; kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimas; kūrybingos asmenybės ugdymas kultūros ir meno priemonėmis, kuriant darnią pilietinę visuomenę; visuomenės atsparumo informacinėms grėsmėms kultūros srityse sistemos sukūrimas.

 

2019–2021 metais siekiama didinti kultūros prieinamumą ir visuomenės dalyvavimą kultūroje, taip pat gerinti kultūros sektoriaus valdymą ir sąlygas kultūros plėtrai.

 

Pirmuoju strateginiu tikslu siekiama užtikrinti nacionalinės kultūros gyvybingumą, saugumą, kokybiškos informacijos prieinamumą visuomenei, sudaryti sąlygas žmogui stiprinti gebėjimus suvokti vykstančius procesus, prisitaikyti prie šiuolaikinio gyvenimo pokyčių, lavinti kritinį mąstymą. Tokia politika siekiama telkti visuomenę, suteikti jai bendrų vertybių, padėti atpažinti bendrus tapatumo bruožus, skatinti kūrybą ir jos sklaidą Lietuvoje ir užsienyje.

 

Antruoju strateginiu tikslu siekiama stiprinti strateginį Lietuvos kultūros vaidmenį valstybės politikoje, užtikrinti tvarias finansavimo sąlygas, tobulinti Lietuvos kultūros politikos įgyvendinimą ir administravimą, įrodymais grįstą valdymą kultūros srityje, modernizuoti Lietuvos kultūros infrastruktūrą (renovuoti ir aktualizuoti Lietuvos kultūros įstaigas). Siekiama, kad infrastruktūros pagerinimas būtų grindžiamas kultūros paslaugų kokybės ir patrauklumo didinimu, investicijos nukreipiamos ten, kur jos sukuria maksimalią naudą visuomenei, atitinka tikslinių grupių lūkesčius ir poreikius.

 

Strateginiams tikslams įgyvendinti patvirtintos atskiros programos, numatyti uždaviniai ir priemonės, vertinimo kriterijai ir reikalingi asignavimai, paskirti atsakingi asmenys.

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos

Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyrius
 
Bendrinti