Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2019-03-14 13:25:05

VVĮ valdysenai gerinti - žvilgsnis į privataus verslo patirtis


pranešame apie Valdymo koordinavimo centro kartu su Seimo Energetikos ir plėtros komisija organizuosimą konferenciją. Daugiau informacijos - pridėtame pranešime.

VVĮ valdysenai gerinti - žvilgsnis į privataus verslo patirtis
Gerosios valdysenos praktiką valstybės valdomų įmonių (VVĮ) sektoriuje diegiantis Valdymo koordinavimo centras kartu su Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisija kovo 22 d. organizuoja konferenciją „Kokius lūkesčius keliame valstybės valdomų įmonių kolegialių organų nariams?". Valstybės valdomų ir privataus kapitalo įmonių profesionalai diskutuos, kaip gerinti VVĮ valdyseną, stiprinant kolegialių organų vaidmenį ir jų įsitraukimą.
„Efektyvi ir profesionali įmonių valdybų veikla, nepriklausoma nuo politinės įtakos, yra vienas esminių faktorių skatinant, kad visiems šalies piliečiams priklausantis turtas, kurį valdo VVĮ duotų geriausią rezultatą šalies gyventojams. Pernai pasikeitęs teisinis reguliavimas reikšmingai padidino VVĮ kolegialių organų nepriklausomumą bei pritraukiamų narių profesionalumą, o viešas atrankos procesas sudaro galimybes kolegialius organus formuoti skaidriai. Diskusija apie tai, ko galime pasimokyti iš privataus sektoriaus ir ko galime imtis, siekdami dar didesnės naudos valstybei, yra kaip niekad aktuali ir savalaikė", - pabrėžė Ekonomikos ir inovacijų ministras Virginijus Sinkevičius.
Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos pirmininkas Virgilijus Poderys atkreipia dėmesį, kad  siekiant profesionalios VVĮ valdysenos yra būtina stiprinti kolegialių organų narių institutą. „Bendradarbiaudami su Valdymo koordinavimo centru bei Ekonomikos ir inovacijų ministerija ieškome sprendimų, kaip tobulinti nepriklausomų VVĮ kolegialių organų instituto taikymą. Norime išgirsti bei pasitelkti privataus verslo patirtį, kaip kurti veiksmingą valdyseną, stiprinant kolegialių organų įsitraukimą" - pažymėjo Seimo narys V. Poderys, Energetikos ir darnios komisijos pirmininkas.
Valdymo koordinavimo centro duomenimis, šiuo metu VVĮ renkamų kolegialių organų sudėtyse 57 proc. narių yra nepriklausomi. „Pastaraisiais metais VVĮ valdysena palaipsniui gerėja, o ryškiausi pokyčiai fiksuojami būtent VVĮ kolegialių organų formavime. Aktyviai dalyvaujame ir padedame įmonėms organizuoti kolegialių organų narių atrankas, palaikome ryšį su išrinktais nepriklausomais nariais, juos konsultuojame. Ši konferencija bus skirta aptarti, kaip pasinaudojant privataus kapitalo įmonių patirtimi, galima patobulinti VVĮ valdyseną, sustiprinti nepriklausomų profesionalių kolegialių organų narių vaidmenį sprendimų priėmime bei užtikrinti tinkamą jų veiklos rezultatų vertinimą", - teigia Valdymo koordinavimo centro funkcijas atliekančios VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra" direktorius Vidas Danielius.
Konferencijoje ir diskusijoje dalyvaus tiek VVĮ, tiek privataus sektoriaus atstovai: didžiausios Baltijos šalyse privataus ir rizikos kapitalo fondų valdytojos „BaltCap" partneris Kornelijus Čelutka, advokatų kontoros WALLESS vadovaujanti partnerė Dovilė Burgienė, energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija" generalinis direktorius Darius Maikštėnas, „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupės valdybos pirmininkas Romas Švedas.
Konferencija „Kokius lūkesčius keliame valstybės valdomų įmonių kolegialių organų nariams?" vyks kovo 22 d., 9 val. Seimo I rūmuose, Konstitucijos salėje. Kviečiame dalyvauti ir iki kovo 18 d. registruotis konferencija@vkc.sipa.lt.
Valdymo koordinavimo centras
 
VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra"
Gedimino pr. 38, Vilnius
http://vkc.sipa.lt/


 
 
Bendrinti