Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2019-03-14 14:18:47

Seimas svarstys įstatymų pakeitimus dėl efektyvesnės VTEK veiklos


2019 m. kovo 14 d. pranešimas žiniasklaidai

Seimas svarstys įstatymų pakeitimus dėl efektyvesnės VTEK veiklos

Seimas pradėjo svarstyti Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkės Guodos Burokienės pristatytas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pataisas (projektas Nr. XIIIP-3168), kuriomis siekiama VTEK veiklą padaryti efektyvesnę ir stiprinti VTEK, kaip tarnybinės etikos konsultanto, vaidmenį, pagal principą „valstybei būtina žinoti" išgryninti privačius interesus ir atsisakyti perteklinių duomenų deklaravimo, stiprinti VTEK ir įstaigų vadovų įgaliojimus, įteisinti Privačių interesų registrą ir kt.
Teikiamais pakeitimais numatoma VTEK nariui vietoj galiojančio reikalavimo turėti 5 metų bet kokio darbo patirtį nustatyti reikalavimą turėti 3 metų darbo patirtį viešajame sektoriuje.
Siekiant didesnio nevyriausybinio sektoriaus įsitraukimo į valstybės valdymą planuojama, kad vieną kandidatą į VTEK narius galės teikti Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų taryba. Be to, tiek VTEK pirmininkas, tiek komisijos nariai Seimo būtų skiriami slaptu balsavimu.
Naujomis nuostatomis siūloma įtvirtinti VTEK pirmininko pavaduotojo institutą ir užtikrinant VTEK veiklos kolegialumą nustatyti kitas VTEK pirmininko pavadavimo taisykles.
Tyrimas būtų pradedamas VTEK sprendimu per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo registravimo komisijos sekretoriate dienos, bet ne anksčiau negu praėjus 30 kalendorinių dienų nuo deklaruotino fakto atsiradimo dienos. Motyvuotą sprendimą nepradėti tyrimo VTEK turėtų priimti per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo registravimo komisijos sekretoriate dienos, o pareiškėjas apie šį sprendimą informuojamas per 5 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos.
Pagal projektus būtų įtvirtinta nuostata, kad tyrimą pradėti ir atlikti reikalingą informaciją, kurią turi VTEK arba kuri yra kituose valstybės registruose ir kitose valstybės informacijos sistemose, susirenka pati komisija.
VTEK posėdžių eigai fiksuoti visais atvejais būtų daromi garso įrašai, kurie įforminami ir saugomi. Viena iš naujovių - VTEK teisė, atlikus tyrimą, posėdyje pasitarti prieš priimant sprendimą ir (ar) atidėti sprendimo priėmimą ir paskelbimą ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.
Įstatymuose taip pat numatoma įtvirtinti teisę Seimo Etikos ir procedūrų komisijos ir savivaldybių Etikos komisijų priimtus sprendimus skųsti VTEK, kaip privalomai išankstinio ginčo nagrinėjimo institucijai.
Po pristatymo už teisės aktų pakeitimus balsavo 57 Seimo nariai, susilaikė 32 parlamentai. Pritarus projektams po pateikimo, toliau jie bus svarstomi pagrindiniu paskirtame Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete. Projektus taip pat pavesta apsvarstyti Etikos ir procedūrų komisijai. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti gegužės 14 d.

Parengė
Informacijos ir komunikacijos departamento
Spaudos biuro vyriausiasis specialistas
Rimas Rudaitis
Tel. (8 5)  239 6132, el. p. rimas.rudaitis@lrs.lt
 
 
Bendrinti