Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2019-04-18 12:45:16

Balandžio 26 d., penktadienį, šaukiamas nenumatytas Seimo posėdis

 

2019 m. balandžio 18 d. pranešimas žiniasklaidai

 


Seimo valdyba, vadovaudamasi Seimo statuto 99 straipsniu, nusprendė, kad penktadienį, balandžio 26 d., šaukiamas nenumatytas Seimo posėdis.

Posėdžio pradžia – 10 val.

Seimo nariai balsuos dėl Išmokų vaikams įstatymo pataisų (projektas Nr. XIIIP-3208(2), kuriomis numatoma nuo 2020 m. įtvirtinti naują išmokų rūšį – vaiko laikinosios priežiūros išmoką; dėl Asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo projekto Nr. XIIIP-3023(3), kuriuo reglamentuojamas užsienyje gyvenančių lietuvių perkėlimas į Lietuvą esant poreikiui; Visuomenės informavimo įstatymo pataisų (projektas Nr. XIIIP-3118(2), kuriomis papildomas visuomenės informavimo priemonėse draudžiamos skelbti informacijos atvejų sąrašas.

Parlamentas priims sprendimą dėl Švietimo įstatymo pataisų (projektas Nr. XIIIP-1313(2), numatančių, kad gimnazijoms būtų priskiriamos ir mokyklos, kuriose ne mažiau kaip 15 proc. viso mokinių skaičiaus sudarytų didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir (ar) vidutinį ir sunkų neįgalumą turintys mokiniai; dėl nutarimo (projektas Nr. XIIIP-3056(2), kuriuo Vyriausybei siūloma pateikti su Vilniaus universiteto (VU) ir Šiaulių universiteto (ŠU) valdymo organais suderintus atnaujintus – ŠU reorganizavimo prijungimo prie VU būdu sąlygas ir ŠU reorganizavimo prijungimo prie VU būdu planą, – kuriuose numatyta reorganizavimo procedūrų pabaigos data – 2020 m. liepos 1 d.

Taip pat numatytas ir Saugomų teritorijų įstatymo pataisų (projektas Nr. XIIIP-2835(2), kuriomis reglamentuojamos institucijos, atsakingos už kultūros paveldo objektų, esančių saugomose teritorijose, specialiųjų planų rengimą; Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisų (projektas Nr.  XIIIP-2017(2), kuriomis siūloma atsisakyti Vyriausybei pavesto įpareigojimo sukurti naują Pagalbinio apvaisinimo informacinę sistemą, ir kitų teisės aktų priėmimas.

 

Pagal Statutą nenumatytas Seimo posėdis turi būti surengtas, jeigu to raštu reikalauja Respublikos Prezidentas, ne mažesnė kaip 1/3 visų Seimo narių grupė, Seimo valdyba, o Konstitucijos 89 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais – Seimo Pirmininkas. Nenumatytame Seimo posėdyje svarstomi tik tie klausimai, kuriuos pateikia posėdžio iniciatoriai.

 

Parengė

Informacijos ir komunikacijos departamento

Spaudos biuro vyriausioji specialistė

Saulė Eglė Trembo

Tel. (8 5)  239 6203, el. p. egle.trembo@lrs.lt
 
Bendrinti