Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2019-05-15 15:56:46

Mokslinių tyrimų ir studentų mobilumo programoms 2019 m. papildomai skiriama 100 mln. eurų

 

Šiandien Europos Komisija siūlo ES programoms „Horizontas 2020“ ir „Erasmus +“ papildomai skirti 100 mln. eurų.

 

Iš šio papildomo 100 mln. eurų biudžeto 80 mln. eurų bus skirta su klimatu susijusiems moksliniams tyrimams remti pagal ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“.

 

Likusieji 20 mln. eurų bus skirti ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programai „Erasmus +“. Šios papildomos lėšos padės kurti Europos universitetus – ši nauja ES iniciatyva yra kertinis iki 2025 m. sukurtinos Europos švietimo erdvės akmuo. Iki 2021 m. ES nori įsteigti 12 Europos universitetų, kurie suteiks studentams galimybę įgyti diplomą derinant studijas keliose ES šalyse ir prisidės prie Europos universitetų tarptautinio konkurencingumo ES ir už jos ribų.

 

Šiandienos pasiūlymui turi pritarti Europos Parlamentas ir Taryba.

 

 

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2493_lt.htm

 

 

Geros popietės

 

Ryšių su žiniasklaida grupė

 

 

Europos Komisija

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje

Gedimino pr. 16, LT 01103 Vilnius

Tel: +370 5 243 0335

www.ec.europa.eu/lietuva

 

 
 
Bendrinti