Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2019-05-15 17:27:40

Pradedama naudoti nauja kovos su sukčiavimu PVM priemonė

 

Šiandien ES valstybės narės pradeda naudoti Sandorių tinklų analizės (STA) priemonę. Ši priemonė valstybių narių mokesčių institucijoms suteiks galimybę naudotis greita ir paprasta prieiga prie tarpvalstybinių sandorių informacijos, todėl bus galima skubiai imtis veiksmų gavus signalą apie galimą sukčiavimą PVM. Ši priemonė taip pat padės daug glaudžiau tarpusavyje bendradarbiauti ES kovos su sukčiavimu ekspertų tinklo („Eurofisc“) nariams, jei prireiktų atlikti bendrą informacijos analizę, kad būtų galima nustatyti karuselinį sukčiavimą PVM ir jį kuo skubiau ir kuo veiksmingiau sustabdyti. Be to, ši priemonė padės koordinuoti tarpvalstybinius tyrimus.

 

Už ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius ir muitus atsakingas Europos Komisijos narys Pierre'as Moscovici sakė: „Nusikalstamas sukčiavimas PVM šiandien yra viena didžiausių viešųjų finansų srities problemų ir jos sprendimas turėtų būti vienas svarbiausių ES vyriausybių prioritetų. Ši naujoji priemonė leis institucijoms greičiau nustatyti įtartiną veiklą ir imtis atitinkamų veiksmų. Tačiau tokia pažanga neturėtų nustelbti būtinybės imtis nuodugnesnės ir išsamesnės ES PVM sistemos reformos siekiant užtikrinti, kad ši sistema būtų pajėgi susidoroti su didžiule ES tarpvalstybinės prekybos apimtimi. “

 

Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema atlieka svarbų vaidmenį Europos bendrojoje rinkoje. PVM yra svarbus ir didėjantis pajamų šaltinis ES valstybėse narėse: 2015 m. pajamų iš PVM suma viršijo 1 trln. eurų, t. y. sudarė 7 proc. ES BVP. PVM pagrįstas ir vienas iš ES nuosavų išteklių. PVM, kaip vartojimo mokestis, yra viena augimui palankiausių apmokestinimo formų.

 

Europos Komisija nuolat ragina reformuoti PVM sistemą ir padaryti ją atsparesnę sukčiavimui. Šioje srityje padaryta pažanga – susitarta dėl naujų internetinės prekybos PVM taisyklių ir veiksmingesnių valstybių narių keitimosi informacija ir tarpusavio bendradarbiavimo taisyklių. 2017 m. spalio mėn. Europos Komisija pasiūlė esminę PVM sistemos reformą. 

 

 

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2468_lt.htm

 

Ryšių su žiniasklaida grupė

 

Europos Komisija

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje

Gedimino pr. 16, LT 01103 Vilnius

Tel: +370 5 243 0335

www.ec.europa.eu/lietuva

 

 
 
Bendrinti